O PROJEKTE

Obchodná galéria je situovaná v Šamoríne - časť Mliečno

Galéria je súčasťou projektu "Obchodný areál Šamorín", ktorý pozostáva z dvoch samostatných obchodných centier - OC1 a OC2 s rozdielnym sortimentom výrobkov. Súčasťou OC1 je potravinový supermarket a súčasťou OC2 je obchodná galéria.

Prístup k objektu je z obslužnej komunikácie na parkoviská, peším ťahom k jednotlivým prevádzkam a novovybudovaným cyklochodníkom. Areál bude napojený na štátnu cestu I/63 - Šamorín - Dunajská Streda novovybudovanou účelovou komunikáciou, pričom každé z OC bude mať vlastné napojenie z tejto komunikácie, vlastnú infraštruktúru, potrebný počet parkovacích miest a príslušnú zeleň.

LOKALITA

Šamorín, Bratislavská ulica

STAV

pripravujeme

ROZLOHA

2025 m2

Máte
záujem

o bezplatnú
konzultáciu?