Vďaka súťaži o najoriginálnejší návrh prvotriednej kancelárskej budovy sme získali originálny, suverénny projekt, na ktorom oceňujeme najmä skvelý celkový, architektonicko–urbanistický výsledok. Súťaž vyhral bratislavský ateliér Sadovsky & Architects.

Miesto budúceho objektu je osobitne prestížna pozícia v centre mesta Nitra na rohu ulíc Štúrova a Štefániková trieda. Jej zastavovacie a objem limitujúce podmienky sú zvlášť komplikované vzhľadom na obrysy parcelného vlastníctva ako aj na podmienky stanovené pamiatkovým nárokom i na podmienky pešej a cyklistickej trasy i významného ohniska MHD.

Súťaž preukázala, že kompilované zastavovacie podmienky nebránia prítomnosti architektonickej kvality.

Detailnejšie informácie o súťaži viete získať na tomto linku: https://www.archinfo.sk/sutaze/slovenske/polyfunkcny-dom-nitra-sturova-vysledky-sutaze.html