O PROJEKTE

Súčasťou projektu bude námestie - komunitný park.

V bytovom dome sa bude nachádzať 30 bytov, rozdelených do 4 vchodov. Bytový dom bude ponúkať aj nebytové priestory, ktoré budú slúžiť k občianskej vybavenosti a pozitívne tým prispejú k rozvoju rýchlo sa rozvíjajúcej štvrte vďaka novootvorenej R7 dostupnej 20 minút z Bratislavy.

Vybudovaním parku sa uzavrie kolobeh výstavby. Námestie bude obsahovať dostatok zelene, miesta pre relax a zaujímavo ho dotvoria aj vodné prvky spolu s priestorom pre obyvateľov na stretávanie sa.

LOKALITA

Hviezdoslavov

VÝSTAVBA

2023-2026

STAV

pripravujeme

ROZLOHA

4 500 m2

Máte
záujem

o bezplatnú
konzultáciu?