O PROJEKTE

Územie doplnené o polyfunkčnú budovu s občianskou vybavenosťou lokálneho významu a parkom športu a oddychu.

Územie bude určené na bývanie v rodinných a dvoch bytových domoch. Domy budú organizované v rôznych priestorových konfiguráciách. Nádherný objekt bude spojnicou navrhovanej zástavby, historického parku, lokálneho športoviska a okolitej zástavby vidieckeho charakteru.

Charakteristickým prvkom zóny sú spoločné, verejné priestory, ktorých časť tvoria cestné komunikácie, spevnené plochy, zdieľané plochy na rekreáciu a oddych, či plochy určené na výsadbu. Do projektu sme prizvali štyri renomované architektonické štúdiá - Gut Gut, LABAK, Van Jarina, JRKVC, aby sme dosiahli pestrosť a zároveň čo najväčšiu harmóniu.

LOKALITA

Nitra

VÝSTAVBA

2024-2028

STAV

pripravujeme

ROZLOHA

45 tisíc m2

Máte
záujem

o bezplatnú
konzultáciu?